تبلیغات
نی نی جون ما - بالاخره تکون خوردی بلاچه نی نی جون ما

آرمان جان تا این لحظه
سن دارد

بالاخره تکون خوردی بلاچه

سلام آرمان قشنگم

پنجشنبه 06/05/1390وقتی که عزیز دلم 22 هفته و 4روزش بود اولین ابراز وجودو تو شیمکه مامانش نشون داد  وایییییییییی که چقده قشنگ بود بابایی هم کلی ذوق کرد مثل 1 ماهی کوچولو تو شیمک مامان شنا میکردیو ضربه میزدی قربونت برم که  دلم برا بغل کردنت 1 کوچولو شده  پس این آذر ماه کی میشه 

شیطون کوچولو  که از الان اینقده آقایی دوستت داریمممممممممممم 1 عالمهههههههههه این بوس مامان  اینم مال باباش