تبلیغات
نی نی جون ما - تعطیلات آلودگیه هوا نی نی جون ما

آرمان جان تا این لحظه
سن دارد

تعطیلات آلودگیه هوا

  • طی این تعطیلات غیر منتظره منو این  ‍بسره زندگی کردیم ها  یعنی این  چند روز اینقدر خوب بود  که  واقعا دیگه دلم نمیخواد برم سرکار  آخه روزهای بزرگ شدنت بدون تکرار داره میگذره و من هیچ لذتی نمیبرم تا  ۴ که  بیشم نیستی بعدم همش کار خونه و خستگی  یعنی دلم نمیخواد زمان بگذره  دارم لحظات شیرین زندگیمو از دست میدم   اما چه کنم  باید ۱۰ سال بیمم بر شه دیگه  حالا  تا خدا  چی بخواد بابا جونتم که هی میگه  نرو  راستی این چند روز بیشتر از منو تو به  آخری خوش گذشت از سر کار که میومد همه چیز مرتب و  منظم و منو تو سرحال  میگفت من خوابم یا بیدار  خصوصا اینکه این چند حول ولای غذا بختن هم نداشتم چون همش مهمون امام حسین بودیم نذریو این چیزها البته تمام این روزها  بادشاه آرمان  سفارش کباب داشت میگفت کاباب  و با لذت میخوردی نوش جونت قندکم 
  • دنبال دسته که میرفتیم برات عجیب بود سینه میزدی میگفتی حسین جان  عباس اینارو از مداح های دسته ها یاد گرفتی  به دایی میگفتی رفتیم حسین حسین  امروزم که عاشورا بود گیر داده بودی بری  تو خیمه ها  و میگفتی برم این تو ای داد بیداد از دست تو
  • این چند روز سعی کردم از جیش بگیرمت نشد که نشد کار سختیه  حالا عکس: