تبلیغات
نی نی جون ما - آشتی وبلاگ نی نی جون ما

آرمان جان تا این لحظه
سن دارد

آشتی وبلاگ

  • تقریبا  ۸ ماهی میشه غایب بودیم بماند که چرا که مفصله اما دیگه تصمیم دارم وبلاگ آرمانموبه روز کنم شایدم ماه نمیدونم که از کارهات بگم که دیگه به راحتی غذای سفره را میخوری  که همین کلی کار مامانو سبک کرده  همچنان با تردید سر کار میرویم  شما به کلاس نو‍ا ۲ رفتی البته ۱ کلاس جهشی رفتی  کلمه ای نیست که نگی اما جمله  کم میگی  تا از دستت ناراحت میشم سزیع اخم میکنی میگی بابا بابام کو؟؟؟؟؟؟؟؟؟// عجبا

 

 

  • تنها مشکلم اینه که آرمان خطری همش در ارتفعات سر میکنی بعدم میگی مامان آلاما(بالاما) صدات میکنم میگی بله مامان بله  الهی قربونت برم  خیلی قربون صدقت نمیرم  چون لوس میشی همیشه باهات جدی رفتار میکنم اما به شدت دوستت دارم  توی مهد همه عاشقتن ۱ مهد و ۱ آرمانه  آخه هم خوش اخلاقی هم ماهی هم گلی هم مهربونی هم ....................... خب هرچیم مرد بارت بیارم نمیذارن این خاله های مهد
  • آرمان و پ‍ارسا