تبلیغات
نی نی جون ما - 11 ماهگیت مبارک گل پسرممممممممم نی نی جون ما

آرمان جان تا این لحظه
سن دارد

11 ماهگیت مبارک گل پسرممممممممم

11 ماهگیت با تولد پارسا کوچولو یکی شد عزیزم مبارک دوتاتون باشه

از کارات بگم که عاشق دالی بازی هستی  هی میری پشت مشتها از اونجا دالی میکنی بعد هم غش غش میخندی و آدم بیکار که ساعتها  با شما دالی بازی کنه

داخل همه چی میری  از جمله شومینه و کمد :