تبلیغات
نی نی جون ما - نی نی کوچولو گل پسره نی نی جون ما

آرمان جان تا این لحظه
سن دارد

نی نی کوچولو گل پسره

سلام گل پسر مامانو بابا

منو بابایی همین الان از سونو اومدیم بالاخره فهمیدیم وروجک، شما پسملی  

حالا لازم نبود مامان پاهاتو اینقدر باز کنی، دکتر تا دستگاهشو گذاشت گفت: پسره 

بعدش دستو پاهای نازو قشنگتو ،خلاصه همه اعضای بدن کوچول موچولوتو نشونمون داد 

1 اعتراض:

1 کوچولو هم تکون نخوردی مامانو بابا دلشون میخواست  حرکاتتو ببینن دکتر گفت: خوابیده بچه خوبیه ، قربونت برم الهی پسر ساکت مامانو بابایی

و اما اون لحظه قشنگ که صدای قلبتو شنیدیم خیلی لذت بخش بود منو بابا خیلی از خدا سپاسگذاریم که تو فرشته نازنینو به ما داده  حالا بدو بیا بغل

اینم مربوط به سونو امروزه: