تبلیغات
نی نی جون ما - 7 ماهگی نی نی جون ما

آرمان جان تا این لحظه
سن دارد

7 ماهگی

جوجم دوروز بود همش جیغ میزد گوششو میكشید ناچارن 1 روز زودتر رفتیم دكتر و دكتر معاینه كرد گفت هیچی نیست بخاطر سنشه توی خونه حوصلش سر میره گریه میكنه ای بابا بیرونم كه همینه دیشب نمیدونی خونه پدر جون چه كردی ؟ گفت سنش غریبگی میكنه بچه آخه هزار دفعه عمه و دختر عمه و پدر جونو مادر جونو  دیدی تازه یادت افتاده غریبی كنی این چه مدلشه خلاصه قدو وزنت هم خوب بود

وزنت    8300    گفت خوبه

قدت 69            بد نیست

دور سرت 43       بد نیست

تازه كلی واسه دكتر خندیدی گفت این كه میخنده اومدیم خونه دوباره شروع كردی الانم خوابیدی فعلا این باشه تا سر حال شدی عكس بگیرم بزارم راستی آز ادرار داد شب بگیریم با بابا بریم آزمایشگاه

اینم عكس كه بعدا گذاشتم:

درحال تلاش برای چهاردستو پا رفتن

همش لباستو میخوری تا خیس میشه هههههه

میایستی اما با تكیه:

اینم پارك به مناسبت 7 ماهگی: