تبلیغات
نی نی جون ما - روز مادر نی نی جون ما

آرمان جان تا این لحظه
سن دارد

روز مادر

امسال ولادت حضرت زهرا با همه سالها فرق داشت واقعا مادر شدن حس قشنگو غریبیه آدم حاضره همه چیو فدای آسایش فرزندش كنه و من امسال اینو برا اولین بار درك كردم

آرمان گلم امسال افتخار مادر شدنو نصیبم كرد وحاضر نیستم این لذتو با هیچی توی دنیا عوض كنم مرسییییییییییییی خدای من

نمیخوام تجدید خاطرات غم آلود كنم اما امسال برا دومین سال جای مامانم خالی بود جمعه با همسری مهربون و آرمان گلم رفتیم سر  خاكش  از شاهرخ عزیزم از درك بالاش ممنونم شبم رفتیم خونه مامان همسری و تبریك گفتیم و هدیه مونو دادیم اون لحظه كه شاهرخ مامانشو بوسیدو روزشو تبریك گفت داشت اشكهام میومد اما جلوشو گرفتم  و رفتم جلو از ته دل مثل مامان خودم روز مادرو به مادر شاهرخ تبریك گفتمو بوسیدمش اینارو نوشتم عزیز دلم كه بدونی چقدر فرزند برای مادر عزیزه اما ما بچه ها دیر اینو میفهمیم خیلی دیر كه دیگه حسرت باقی میمونه

قربونت برمممممممممممممممممممم گل پسرمممممممممممممممممممممممم دوستتتتتتتتتتتت دارمممممممممممم نفسممممممممممممممممممممممممممممممامیدوارم سال به سال پیروز تر از سال قبل باشی

خودمونیما خیلی زود داری بزرگ میشیا