تبلیغات
نی نی جون ما - مهمونیه نینی یونه خونه هانا كوچولو نی نی جون ما

آرمان جان تا این لحظه
سن دارد

مهمونیه نینی یونه خونه هانا كوچولو

16 اردیبهشت خاله مریم زحمت كشید مارو دعوت كرد 1 مهمونی پیش نینیا و ماماناشون داشتیم اینم عكسهاش:

هانا بیا بریم بازی:

مگه نمیگم بیا بازی كنیم؟

حالا شد:::::::::::::::

اینم 2 تا آرمان :

اینم آرمانها بنیتا و هانا:

خیلی خوش گذشت امیدوارم زود زود  خونه ما بیاین مهمونی