تبلیغات
نی نی جون ما - در انتظار فردا نی نی جون ما

آرمان جان تا این لحظه
سن دارد

در انتظار فردا

سلام جوجه مامان و باباش

شبت بخیر نازنینم

بابا شاهرخ امشب خسته بود زود خوابید اما من خوابم نمیبره دل تو دلم نیست مامانی فردا میریم كه هم سلامت شما رو ببینیم هم اینكه بالاخره دخملی یا پسملی وروجك خان

لحظه شماری میكنم كه صدای قلب نازتو بشنوم خیلی نگرانتم تپل مامان

تا فردا ساعت 2.30 كه میریم سونو  بای جوجه خان