تبلیغات
نی نی جون ما - ارمانو دوستش داینا نی نی جون ما

آرمان جان تا این لحظه
سن دارد

ارمانو دوستش داینا

آرمان 1 عروسك تولو داره كه خیلی دوستش داره اسمشم دایناست

زمانیكه داینا كنار آرمانه:

وقتی با داینا دعوا میكنه:

وقتی با داینا دوسته:

از اونجایی كه داینارو دوست داره لباسهاشونم رنگ همه هههههههههه

ضمنا اینجا آرمان عشق مامانو باباش 3 ماهو 17 روزشه