تبلیغات
نی نی جون ما - آرمان رانندگی میكند نی نی جون ما

آرمان جان تا این لحظه
سن دارد

آرمان رانندگی میكند

اینقدر ماشینو دوست داری كه نگو خودتم داری اینجا انگار رانندگی میكنی

راستی اینجا برا اولین بار داری میری سر خاك مادر بزرگت كه خیلی دوست داشت شمارو ببینه مامانی  خیلی دلم برای مامانم تنگ شده  كاشكی بود دددددددددددد روحش شاد