تبلیغات
نی نی جون ما - خندتو برم مامان نی نی جون ما

آرمان جان تا این لحظه
سن دارد

خندتو برم مامان

خیلی خوش خنده ای آرمانی به همه میخندی مامانی 1 ذره سنگین باش مردی گفتن آخه ههههههه خنده هات به خودم رفته غش خنده ام البته 1 مدته اصلا فرصت نمیدی بخندم جوجه ههههه دوستت دارم خوشگلم بوس