تبلیغات
نی نی جون ما - سورپرایز آرمان خان نی نی جون ما

آرمان جان تا این لحظه
سن دارد

سورپرایز آرمان خان

گل پسری شما امروز 38روزه شدیدیشب دیروز بعد از یک عملیات 8 ساعته بالاخره موفق شدم ساعت 7عصر بخوابونمت شیطونک آخه شب قرار بود عمو علی با خاله مهرناز (دوست بابایی)بیان دیدن شما واقعا کلافه شده بودم نه حمام رفته بودم نه خونه مرتب بود نه شام داشتیم خلاصه خونه رو هوا بوداما وقتی خوابیدی از 7 خوابیدی تا 3 صبح ساعت 12 بزور تونستم 1 ربع بهت شیر بدم قربون تو برم که کار خودتو میکنی دقیقا مثل موقعی که تو دل مامان بودی روز به روز دارم مادر شدنو بیشتر حس میکنم خدا میدونه وقتی دل دردها میاد سراغت چقدر از گریه هات دلم ضعف میره اون لحظه دلم میخواد  دلدردت به من منتقل بشه تا تو راحت بخوابی نازگلمامیدوارم  همیشه در پناه خدا وبه یاد خدا هر سه مون در کنار هم باشیم