تبلیغات
نی نی جون ما - حس مادرانه نی نی جون ما

آرمان جان تا این لحظه
سن دارد

حس مادرانه

عشق مامان خیلی دوستت دارم

امروز برا اولین بار بعد از زایمان دارم مینویسم .آرمان گل من شما 22 روزه شدی 22 روز با همه سختیهاش گذشت ولی به لذت مادر شدنش سختیهاش چیزی نیست پسملیه مامان مادر شدن بزرگترین نعمت الهیه ومن نمیدونم چه جوری باید خدا رو شکر کنم خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شککککککککککککککککککرتتتتتتتتتتتت

روز به روز داری شیرینتر میشی کوچولو مامانو بابا امروز حس کردم چقدر دوستت دارم و طاقت گریه هاتو ندارم در حالیکه اوایل اینطوری نبودم  در حقیقت تازه فهمیدم مادر شدن یعنی چی ؟از بابایی هم خیلی ممنون که این مدت  همه جوره همراهم بود اگر مادر در کنارم نبود  عوضش خدا و 1 همسر خوب کنارم بود نمیدونی چقدر عاشق این حرکتتم مامانی که گرسنه میشی  مثل گنجشک کوچولوها دهنتو باز میکنیو دنبال مامان میگردی  فدای اداهای نازت الانم تو بغلمی منتظرم آروغ بزنی نفسم خوب بخوابی نازنینم یه دنیا دوستت دارم