تبلیغات
نی نی جون ما - اولین گپ نی نی جون ما

آرمان جان تا این لحظه
سن دارد

اولین گپ

سلام عزیز دل مامان و باباش

خوبی جینگول خان ؟

من روز 5 فروردین امسال وقتی بابا شاهرخ با 1 جعبه شیرینی تشریف آوردن فهمیدم که جواب آزمایش مثبته و 1 فرشته کوچولو که شما باشی خدا تو دلم گذاشته  نمیدونی چقدر با بابایی ذوق کردیم

روز 14 فروردین برای اولین بار صدای قلب نازنینتو شنیدیم

31 اردیبهشت هم برا دومین بار هم قیافه نازتو دیدیم هم صدای قلبت که بابا شاهرخ میگفت مثل لوکوموتیو میزنه رو شنیدیم

5 تیر صدای قلبتو با داپلر دکتر شنیدیم اسم دکتر مامان و شما دکتر شهامیه

وای کیف میکردم وقتی دست دکترو با لگد پرت میکردی وروجک مردم از خنده

راستی دل منو بابا برا تکونات ضعف رفته شیطون کوچولو بابا 1 مشتی 1 لگدی بزن حست کنیم عسلیه مامانو بابا که نمیدونیم دخملی یا پسری

20 تیر هم میریم سونو بفهمیم شما دخملی یا پسری تا برم برات لباسهای خوجل بخرم که 9 آذر که قدم گذاشتی رو چشم مامانیو بابایی بپوشی کیف کنیم

وروجک ما مان و با با دوستت داریم بوووووووس