تبلیغات
نی نی جون ما - فقط 6 روز دیگر نی نی جون ما

آرمان جان تا این لحظه
سن دارد

فقط 6 روز دیگر

سلام عشق مامانو بابا خوبی گل پسرم؟

امروز که اینو مینویسم آخرین چهارشنبه ای هست که تو دل مامانییواش یواش آماده شو که باید بیای تو بغلم عسلمچند روز پیش با دکتر هماهنگ کردیم شما دوم آذر به دنیا بیایعجله نکنیا همون موقع بیا قلقلیه مامانبیمارستان هم شد بیمارستان فرمانیهاینجوری هرسال دوم آذر 4 تا تولد داریم( مامانیم میلاد پسر داییت خالت وآرمان گل من)راستی از الان داری نشون میدی مثل مامان لجبازی وای وای وای وای بیچاره بابا شاهرخی وقتی شیرینی میخورم به پهلوی چپ میخوابم تکون نمیخوری به پهلوی راست تکون میخوری وقتی مامان گرسنشه هی وول میخوری همه اینکارها بر عکس نینیهای دیگس قربونت برم که کار خودتو میکنیبه هرحال بی صبرانه منتظر چهارشنبه ای دیگر هستیم تا شا زده کوچولومونو ببینیمتازه نمیدونی بابایی چقذر هوله که پسرشو ببینه سر موقع بیا آرمانم یادت نره ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟