تبلیغات
نی نی جون ما - تبریک در تبریک نی نی جون ما

آرمان جان تا این لحظه
سن دارد

تبریک در تبریک

1 لگد بزن سالگرد ازدواج مامانو بابا رو تبریک بگو پسرم یالا

امروز 7 آبان سالگرد ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه است ووووووووووووووو سالگرد عقد منو بابا هم هست البته به ماه قمری 3 سال پیش منو بابا توی این روز پیوند آسمونیمو بستیم اما دیروز مامانی سالگرد عروسیه مامان با با بود 2 سال پیش 6 آبان منو بابا زندگیه مشترکمونو زیر 1 سقف شروع کردیموامممممممممممممما امسال 1 نی نی کوچولو که شما باشی وکمتر از 1 ماه دیگه قدم تو خونه عشمون میذاری توی دلم دارم ای جونمممممم مامانییعنی نهایتا تا 25 روز دیگه ما میشیم 1 خونواده اینجوری1 مامان 1 بابا 1 آرمان کپلی آخ که چقدر دوست دارم ببینم چه شکلی هستی کپلم