تبلیغات
نی نی جون ما - نامه مامان به پسر كوچولوش نی نی جون ما

آرمان جان تا این لحظه
سن دارد

نامه مامان به پسر كوچولوش

سلام عزیز دل مامان 

خوبی مامانی ؟راستش مامان اینروزها زیاد خوب نیست بابایی طفلكم

كلافه كرده هرروزیكه میگذره ونزدیك میشم به روز تولدت هم خوشحال میشم هم نگران خوشحال به خاطر اینكه پسرمو بغل میكنم وای كه چه كیفی دارهونگران از اینكه میترسم نتونم مامان خوبی برات باشم آخه من با 1 نینیه فسقلی كه هنوز نمیتونه حتی گردنشو نگه داره چكار كنم  واقعا چه جوری باید 1 موجود كوچولورو بزرگ كنم  از خدا میخوام كمكم كنه اینارو به بابایی میگم بهم میخندهاما مطمین باش هر كاری باشه انجام میدم تا آب تو دل نینیم تكون نخوره  ولی باید مرد باشیا از پسر لوس خوشم نمیاد راستی وروجكم چند روزه اینقده قشنگ تكون میخوری كه مامان كیف میكنه دوستت داریم 1 عالم